Plattformen

Hur bjuder jag in användare?

Admin

Rutiner & Checklistor

Skapa Checklista/Butiksvarv

Admin

Plattformen

Hur bjuder jag in användare?

Admin

Rutiner & Checklistor

Skapa Checklista/Butiksvarv

Admin

StoreCast - Digitala Tavlor

Skapa en StoreCast (Digital Styrtavla)

Admin

Koppla TV till StoreCast

Admin

Filer

Hur använder jag filer

användning

Lägg till filer

Admin

StoreCast - Digitala Tavlor

Skapa en StoreCast (Digital Styrtavla)

Admin

Koppla TV till StoreCast

Admin

Filer

Hur använder jag filer

användning

Lägg till filer

Admin