Plattformen

Hur bjuder jag in användare?

Admin

Rutiner, Checklistor, Nyckeltal & Körscheman

Fyll i och skapa nyckeltal

användning

Admin

Körscheman

användning

Admin

Skapa Checklista/Butiksvarv

Admin

StoreCast - Digitala Tavlor

Schemalägg tavlor på skärmarna

Admin

Skapa en StoreCast (Digital Styrtavla)

Admin

Koppla TV till StoreCast

Admin

Filer

Hur använder jag filer

användning

Lägg till filer

Admin