Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

20 mars 2021

20 mars 2021

20 mars 2021

StoreSprint vs. Corona!

StoreSprint vs. Corona!

StoreSprint vs. Corona!

Corona har tagit hela världen med storm och är nu plötsligt allas fokus. Vi vill göra det vi kan för att hjälpa till under denna period och vill lyfta fram hur digital butiksdrift verkligen kan underlätta koordination och kommunikation under dessa nya förutsättningar.

Corona har tagit hela världen med storm och är nu plötsligt allas fokus. Vi vill göra det vi kan för att hjälpa till under denna period och vill lyfta fram hur digital butiksdrift verkligen kan underlätta koordination och kommunikation under dessa nya förutsättningar.

Corona har tagit hela världen med storm och är nu plötsligt allas fokus. Vi vill göra det vi kan för att hjälpa till under denna period och vill lyfta fram hur digital butiksdrift verkligen kan underlätta koordination och kommunikation under dessa nya förutsättningar.

Hur kan StoreSprint bidra till er butik under en tid som denna?

1. Hantera hög sjukfrånvaro

Att underlätta hantering av hög sjukfrånvaro handlar till stor del om att så snabbt som möjligt få personal som kliver in i nya roller att förstå vad som ska göras och hur det kan göras mest effektivt. Genom att samla driften i ett digitalt flöde där samtliga rutiner och uppgifter finns lättillgängliga med tillhörande instruktioner och kommentarer, så blir det mycket enklare för ny personal att på egen hand förstå vad som ska göras och bidra till en effektiv butiksdrift. Om något skulle glömmas bort hjälper StoreSprint dessutom till med att påminna och följa upp arbetet under dagens gång. Om man inte vet vad man ska göra, kan man alltid kolla StoreSprint

2. Ställa om verksamheten snabbt

Corona, likt många andra kriser, har genererat ett stort behov av att förändra befintliga rutiner, implementera helt nya rutiner samt förtydliga olika arbetsmoment med mer detaljerade instruktioner. När du behöver genomföra en sådan omställning av verksamheten så är det tacksamt att bara kunna gå in i StoreSprint, redigera befintliga rutiner, lägga nya och publicera meddelanden till samtliga avdelningar på några knapptryck. I realtid uppdateras dina körscheman och dina medarbetare kan direkt anpassa sitt arbete efter de nya uppdateringarna. Inga rutinblad behöver uppdateras, skrivas om, lamineras och sättas upp. Inga långa mail behöver skickas ut. Uppdatera verksamheten på minuter med digital butiksdrift och undvik kostsam administration och sega förändringsprocesser.

3. Ha koll på butiken på distans

I virustider ökar risken dramatiskt för att nyckelpersoner i butiken tvingas stanna hemma av olika skäl. I ett sådant läge är det guld värt att ha möjlighet att kolla status i butiken och på sin avdelning på distans. Hoppa in i StoreSprint under dagen och stäm av att de kritiska arbetsuppgifterna är genomförda i tid. Om något ser konstigt ut är det bara att ringa in till butiken och säkerställa att det kritiska blir gjort. Stötta dina medarbetare även när du inte är på plats och minimera missöden i driften

Hur kan StoreSprint bidra till er butik under en tid som denna?

1. Hantera hög sjukfrånvaro

Att underlätta hantering av hög sjukfrånvaro handlar till stor del om att så snabbt som möjligt få personal som kliver in i nya roller att förstå vad som ska göras och hur det kan göras mest effektivt. Genom att samla driften i ett digitalt flöde där samtliga rutiner och uppgifter finns lättillgängliga med tillhörande instruktioner och kommentarer, så blir det mycket enklare för ny personal att på egen hand förstå vad som ska göras och bidra till en effektiv butiksdrift. Om något skulle glömmas bort hjälper StoreSprint dessutom till med att påminna och följa upp arbetet under dagens gång. Om man inte vet vad man ska göra, kan man alltid kolla StoreSprint

2. Ställa om verksamheten snabbt

Corona, likt många andra kriser, har genererat ett stort behov av att förändra befintliga rutiner, implementera helt nya rutiner samt förtydliga olika arbetsmoment med mer detaljerade instruktioner. När du behöver genomföra en sådan omställning av verksamheten så är det tacksamt att bara kunna gå in i StoreSprint, redigera befintliga rutiner, lägga nya och publicera meddelanden till samtliga avdelningar på några knapptryck. I realtid uppdateras dina körscheman och dina medarbetare kan direkt anpassa sitt arbete efter de nya uppdateringarna. Inga rutinblad behöver uppdateras, skrivas om, lamineras och sättas upp. Inga långa mail behöver skickas ut. Uppdatera verksamheten på minuter med digital butiksdrift och undvik kostsam administration och sega förändringsprocesser.

3. Ha koll på butiken på distans

I virustider ökar risken dramatiskt för att nyckelpersoner i butiken tvingas stanna hemma av olika skäl. I ett sådant läge är det guld värt att ha möjlighet att kolla status i butiken och på sin avdelning på distans. Hoppa in i StoreSprint under dagen och stäm av att de kritiska arbetsuppgifterna är genomförda i tid. Om något ser konstigt ut är det bara att ringa in till butiken och säkerställa att det kritiska blir gjort. Stötta dina medarbetare även när du inte är på plats och minimera missöden i driften

Hur kan StoreSprint bidra till er butik under en tid som denna?

1. Hantera hög sjukfrånvaro

Att underlätta hantering av hög sjukfrånvaro handlar till stor del om att så snabbt som möjligt få personal som kliver in i nya roller att förstå vad som ska göras och hur det kan göras mest effektivt. Genom att samla driften i ett digitalt flöde där samtliga rutiner och uppgifter finns lättillgängliga med tillhörande instruktioner och kommentarer, så blir det mycket enklare för ny personal att på egen hand förstå vad som ska göras och bidra till en effektiv butiksdrift. Om något skulle glömmas bort hjälper StoreSprint dessutom till med att påminna och följa upp arbetet under dagens gång. Om man inte vet vad man ska göra, kan man alltid kolla StoreSprint

2. Ställa om verksamheten snabbt

Corona, likt många andra kriser, har genererat ett stort behov av att förändra befintliga rutiner, implementera helt nya rutiner samt förtydliga olika arbetsmoment med mer detaljerade instruktioner. När du behöver genomföra en sådan omställning av verksamheten så är det tacksamt att bara kunna gå in i StoreSprint, redigera befintliga rutiner, lägga nya och publicera meddelanden till samtliga avdelningar på några knapptryck. I realtid uppdateras dina körscheman och dina medarbetare kan direkt anpassa sitt arbete efter de nya uppdateringarna. Inga rutinblad behöver uppdateras, skrivas om, lamineras och sättas upp. Inga långa mail behöver skickas ut. Uppdatera verksamheten på minuter med digital butiksdrift och undvik kostsam administration och sega förändringsprocesser.

3. Ha koll på butiken på distans

I virustider ökar risken dramatiskt för att nyckelpersoner i butiken tvingas stanna hemma av olika skäl. I ett sådant läge är det guld värt att ha möjlighet att kolla status i butiken och på sin avdelning på distans. Hoppa in i StoreSprint under dagen och stäm av att de kritiska arbetsuppgifterna är genomförda i tid. Om något ser konstigt ut är det bara att ringa in till butiken och säkerställa att det kritiska blir gjort. Stötta dina medarbetare även när du inte är på plats och minimera missöden i driften

Fler Inlägg som kanske intresserar dig!

Håll dig uppdaterad!

Gå med i nyhetsbrevet.

Håll dig uppdaterad!

Gå med i nyhetsbrevet.

Håll dig uppdaterad!

Gå med i nyhetsbrevet.

Kontakt

Kontakt