Direkt Från Driften

Direkt Från Driften

Direkt Från Driften

28 aug. 2023

28 aug. 2023

28 aug. 2023

På plats i Älvsjö och Skogås med Kassaläget

På plats i Älvsjö och Skogås med Kassaläget

På plats i Älvsjö och Skogås med Kassaläget

Som en del av StoreSprint erbjuds Kassaläget där kassalinjen samlar driften tillsammans med körschema, checklistor, avvikelser, kampanjblad, filer och PLU-bok med bilder. Vi har varit på platsbesök hos ICA Nära Älvsjö och ICA Supermarket Skogås som började använda kassaläget precis innan midsommar.

Som en del av StoreSprint erbjuds Kassaläget där kassalinjen samlar driften tillsammans med körschema, checklistor, avvikelser, kampanjblad, filer och PLU-bok med bilder. Vi har varit på platsbesök hos ICA Nära Älvsjö och ICA Supermarket Skogås som började använda kassaläget precis innan midsommar.

Som en del av StoreSprint erbjuds Kassaläget där kassalinjen samlar driften tillsammans med körschema, checklistor, avvikelser, kampanjblad, filer och PLU-bok med bilder. Vi har varit på platsbesök hos ICA Nära Älvsjö och ICA Supermarket Skogås som började använda kassaläget precis innan midsommar.

Utmaningarna

Kassalägets uppkomst ligger i önskemål från butiker där man arbetat aktivt med StoreSprint men där det kändes som kassalinjen hamnade ur synk från det effektiva arbetet som övriga avdelningar arbetat upp.

En önskan om att skapa kassa-specifika körscheman, checklistor och avvikelser uppstod. Men även specifika funktioner som just kassan har så som PLU-listor och avstämningar i självscanningen.

Tidskrävande och ineffektivt arbetssätt

Innan införandet av StoreSprint stötte personalen i Skogås och Älvsjö på ett antal utmaningar. Där mycket arbete som berörde kassalinjen fortfarande bestod av fysiskt pappersarbete och mycket spring fram och tillbaka för övrig personal vid stöttning.

Förbättringar och ökad effektivitet

Med hjälp av StoreSprint, har båda butikerna sett en enorm förbättring. “Det har varit allmänt struligt med saker som saknats men nu när vi fått in paddorna så är det 200% bättre” (Sofia Skogås)

En av fördelarna som de ser är att de kan uppdatera informationen dagligen. Avdelningsansvarig lägger in både nyckeltal, checklistor och bilder på produkter där de tidigare varit papperslappar som ska fyllas i.

Det går ju på 3 sekunder och lägga upp en ny grej.” (Sofia, Skogås)

Båda butikerna påpekar att det är smidigt att ha allt i ett och samma system. Personalen var redan inne i checklistor och körscheman med mera från att använt tavlan på lagret så implementering av Kassaläget kändes enkelt. En allt i ett lösning! 💯

Läs mer om Kassaläget och digital PLU.

Även i Älvsjö-butiken har man också upplevt positiva effekter av att använda StoreSprint. Där man tror att addera Kassaläget kommer effektivisera butiken ännu mer. Innan implementeringen av verktyget var det vanligt med mycket spring fram och tillbaka eftersom mer erfaren personal från andra avdelningar behövde komma till kassan för att hjälpa till.

 “Det vi gillar framförallt med Kassaläget är sökfunktionen i den digitala PLU-boken. Att du kan skriva banan så får du upp den snabbt. Och inte hålla på att leta och fundera vilken kategori ligger det här i.” (Alex, Älvsjö) 

Bilderna i den digitala PLU-boken har löst problemet med felaktiga varor som scannas in på grund av bristande kunskap om produkterna. Med det menar Alex att mindre erfaren personal är mer självgående redan från start vilket leder till att övrig personal kan fokusera på sina uppgifter och att driften flyter smidigare. 

Tänk dig själv hur mycket tid du skulle spara genom att slippa använda de gamla och ineffektiva blädderställen!
Med Kassaläget kan du snabbt och smidigt hitta produkterna du söker. Detta sparar inte bara tid, utan ger dig också möjlighet att erbjuda snabb och professionell service till kunderna.

Vill du veta mer om Kassaläget eller någon av StoreSprints andra funktioner?

Kontakta oss så går vi igenom hur er butik kan få en smidigare och effektivare drift! 😃

Utmaningarna

Kassalägets uppkomst ligger i önskemål från butiker där man arbetat aktivt med StoreSprint men där det kändes som kassalinjen hamnade ur synk från det effektiva arbetet som övriga avdelningar arbetat upp.

En önskan om att skapa kassa-specifika körscheman, checklistor och avvikelser uppstod. Men även specifika funktioner som just kassan har så som PLU-listor och avstämningar i självscanningen.

Tidskrävande och ineffektivt arbetssätt

Innan införandet av StoreSprint stötte personalen i Skogås och Älvsjö på ett antal utmaningar. Där mycket arbete som berörde kassalinjen fortfarande bestod av fysiskt pappersarbete och mycket spring fram och tillbaka för övrig personal vid stöttning.

Förbättringar och ökad effektivitet

Med hjälp av StoreSprint, har båda butikerna sett en enorm förbättring. “Det har varit allmänt struligt med saker som saknats men nu när vi fått in paddorna så är det 200% bättre” (Sofia Skogås)

En av fördelarna som de ser är att de kan uppdatera informationen dagligen. Avdelningsansvarig lägger in både nyckeltal, checklistor och bilder på produkter där de tidigare varit papperslappar som ska fyllas i.

Det går ju på 3 sekunder och lägga upp en ny grej.” (Sofia, Skogås)

Båda butikerna påpekar att det är smidigt att ha allt i ett och samma system. Personalen var redan inne i checklistor och körscheman med mera från att använt tavlan på lagret så implementering av Kassaläget kändes enkelt. En allt i ett lösning! 💯

Läs mer om Kassaläget och digital PLU.

Även i Älvsjö-butiken har man också upplevt positiva effekter av att använda StoreSprint. Där man tror att addera Kassaläget kommer effektivisera butiken ännu mer. Innan implementeringen av verktyget var det vanligt med mycket spring fram och tillbaka eftersom mer erfaren personal från andra avdelningar behövde komma till kassan för att hjälpa till.

 “Det vi gillar framförallt med Kassaläget är sökfunktionen i den digitala PLU-boken. Att du kan skriva banan så får du upp den snabbt. Och inte hålla på att leta och fundera vilken kategori ligger det här i.” (Alex, Älvsjö) 

Bilderna i den digitala PLU-boken har löst problemet med felaktiga varor som scannas in på grund av bristande kunskap om produkterna. Med det menar Alex att mindre erfaren personal är mer självgående redan från start vilket leder till att övrig personal kan fokusera på sina uppgifter och att driften flyter smidigare. 

Tänk dig själv hur mycket tid du skulle spara genom att slippa använda de gamla och ineffektiva blädderställen!
Med Kassaläget kan du snabbt och smidigt hitta produkterna du söker. Detta sparar inte bara tid, utan ger dig också möjlighet att erbjuda snabb och professionell service till kunderna.

Vill du veta mer om Kassaläget eller någon av StoreSprints andra funktioner?

Kontakta oss så går vi igenom hur er butik kan få en smidigare och effektivare drift! 😃

Utmaningarna

Kassalägets uppkomst ligger i önskemål från butiker där man arbetat aktivt med StoreSprint men där det kändes som kassalinjen hamnade ur synk från det effektiva arbetet som övriga avdelningar arbetat upp.

En önskan om att skapa kassa-specifika körscheman, checklistor och avvikelser uppstod. Men även specifika funktioner som just kassan har så som PLU-listor och avstämningar i självscanningen.

Tidskrävande och ineffektivt arbetssätt

Innan införandet av StoreSprint stötte personalen i Skogås och Älvsjö på ett antal utmaningar. Där mycket arbete som berörde kassalinjen fortfarande bestod av fysiskt pappersarbete och mycket spring fram och tillbaka för övrig personal vid stöttning.

Förbättringar och ökad effektivitet

Med hjälp av StoreSprint, har båda butikerna sett en enorm förbättring. “Det har varit allmänt struligt med saker som saknats men nu när vi fått in paddorna så är det 200% bättre” (Sofia Skogås)

En av fördelarna som de ser är att de kan uppdatera informationen dagligen. Avdelningsansvarig lägger in både nyckeltal, checklistor och bilder på produkter där de tidigare varit papperslappar som ska fyllas i.

Det går ju på 3 sekunder och lägga upp en ny grej.” (Sofia, Skogås)

Båda butikerna påpekar att det är smidigt att ha allt i ett och samma system. Personalen var redan inne i checklistor och körscheman med mera från att använt tavlan på lagret så implementering av Kassaläget kändes enkelt. En allt i ett lösning! 💯

Läs mer om Kassaläget och digital PLU.

Även i Älvsjö-butiken har man också upplevt positiva effekter av att använda StoreSprint. Där man tror att addera Kassaläget kommer effektivisera butiken ännu mer. Innan implementeringen av verktyget var det vanligt med mycket spring fram och tillbaka eftersom mer erfaren personal från andra avdelningar behövde komma till kassan för att hjälpa till.

 “Det vi gillar framförallt med Kassaläget är sökfunktionen i den digitala PLU-boken. Att du kan skriva banan så får du upp den snabbt. Och inte hålla på att leta och fundera vilken kategori ligger det här i.” (Alex, Älvsjö) 

Bilderna i den digitala PLU-boken har löst problemet med felaktiga varor som scannas in på grund av bristande kunskap om produkterna. Med det menar Alex att mindre erfaren personal är mer självgående redan från start vilket leder till att övrig personal kan fokusera på sina uppgifter och att driften flyter smidigare. 

Tänk dig själv hur mycket tid du skulle spara genom att slippa använda de gamla och ineffektiva blädderställen!
Med Kassaläget kan du snabbt och smidigt hitta produkterna du söker. Detta sparar inte bara tid, utan ger dig också möjlighet att erbjuda snabb och professionell service till kunderna.

Vill du veta mer om Kassaläget eller någon av StoreSprints andra funktioner?

Kontakta oss så går vi igenom hur er butik kan få en smidigare och effektivare drift! 😃

Fler Inlägg som kanske intresserar dig!

Håll dig uppdaterad!

Gå med i nyhetsbrevet.

Håll dig uppdaterad!

Gå med i nyhetsbrevet.

Håll dig uppdaterad!

Gå med i nyhetsbrevet.

Kontakt

Kontakt