Rutiner

Rutiner i StoreSprint är alla schemalagda och återkommande saker ni gör i er dagliga drift. Detta kan till exempel vara checklistor, körscheman, dagplaner, uppföljning av nyckeltal och mycket mer.

1 min

Medarbetare

Översikt

Inne på avdelningssidan ser du vilka rutiner det är dags att slutföra.

rutiner

Deluppgifter

En rutin består av flera separata uppgifter, detta kan exempelvis vara att checka av en uppgift eller att fylla i ett nummer.

task

Avvikelser

Ibland vill man rapportera något som måste åtgärdas, detta kan man göra direkt i en rutin genom att skapa en avvikelse.

avvikelser

Nästa

Rutiner