Storecast

Storecast är den digitala tavla i StoreSprint som gör det möjligt för er att på ett kraftfullt och effektivt sätt visualisera dagliga driften i butiken.

1 min

Admin

Tips: 

Med Storecast får all personal tillgång till era digitala tavlor överallt, via mobilen, surfplattan eller skärmen på lagret, kontoret eller i konferensrummet.

Användningsområden

Med Storecast kan ni själva utforma och anpassa innehållet på era tavlor. Ni kan till exempel skapa Pulstavlor, Styrtavlor och vanliga Anslagstavlor med Storecast. Exempel på vad ni kan visualisera med era tavlor

Aktivitetslistor
Ex: Kundönskemål, Förbättringsförslag, Att göra, Aktiviteter

Aktuella avvikelser
Ex: Avvikelser och åtgärdspunkter från butiksrond, butiksvarv eller checklistan

Nyckeltal
Ex: Hål i hyllan, Svinn, Gårdagens försäljning,

Status på Checklistor
Visa aktuell status på Checklistor (hur stor % av punkterna i checklistans om är grönmarkerade)

Status på Kontrollpunkter
Visa aktuell status (grön eller röd) på viktiga kontrollpunkter för exempelvis fastighet, säkerhet eller kundupplevelse

Driftschema
Visualisera ett aktuellt löpschema med överblick och status på schemalagda rutiner

Bild- och textrutor
Går att använda till en bred kategori av områden.
Ex: Dagens positiva, Dagens schema, Kampanjblad, Goda exempel, Veckans medarbetare, Frånvarande personal, Viktig info, Gårdagens försäljning

Koppla till Skärmar

Om ni har en skärm med en webbläsare eller URL-spelare och en internetanslutning tillgänglig, så kan ni köra Storecast via www.storecast.app och sedan logga in till er Storecast via StoreSprint i mobilen eller surfplattan.

Tips: 

Kontakta oss gärna om ni vill ha tips på skärmar eller hjälp att komma igång med befintliga skärmar.

Nästa

Rutiner