Rutiner

Rutiner i StoreSprint är alla schemalagda och återkommande saker ni gör i er dagliga drift. Detta kan till exempel vara checklistor, körscheman, dagplaner, uppföljning av nyckeltal och mycket mer.

1 min

Admin

Tips: 

Har ni befintliga rutiner och checklistor som ni vill få inmatade i StoreSprint? Kontakta oss så löser vi det.

Användningsområden

Rutiner i StoreSprint är alla schemalagda och återkommande saker ni gör i er dagliga drift. Detta kan till exempel vara:

Checklista Butikschef
Checklista Butik
Checklista Avdelning
Butiksvarv
Butiksrond
Körschema
Dagsschema
Att göra-listor
Uppföljning av nyckeltal
Frågeformulär

Hur skapar jag en rutin?

Gå till Butiksadmin och välj sedan den Avdelning som rutinen tillhör. Väl där kan du klicka på Skapa rutin.

Uppgifter

Rutiner byggs sedan upp av uppgifter, detta kan till exempel vara uppgifter som ska göras, kontrollpunkter som ska checkas av eller nyckeltal som ska dokumenteras på regelbunden basis.

Ni kan alltid lägga till text- och bildinstruktioner för att göra det glasklart vad som ska göras på respektive uppgift.

Sektioner

Ni kan sedan använda Sektioner för att dela upp uppgifter i rutinen efter underrubriker eller avdelningar:

Delegera genomförande och åtgärdande av avvikelser till ansvarig avdelning automatiskt
Jämför samma nyckeltal eller kontrollpunkt på flera avdelningar
Öka struktur och tydlighet i större rutiner

Schemaläggning

När du är klar med att lägga till uppgifter och sektioner så är det dags för Schemaläggning. Här kan ni ställa in frekvens, tidsintervall och väljer också ifall vissa uppgifter bara ska göras på särskilda dagar.

Kontakta oss gärna om ni inte lyckas schemalägga en rutin på det sätt som ni önskar.

Nästa

Rutiner