Aktiviteter

Aktiviteter är alla engångsuppgifter som dyker upp i den dagliga driften, till exempel förbättringsförslag och kundönskemål.

1 min

Admin

Kategorier

Ni kan själva välja och skapna egna kategorier av Aktiviteter ni vill jobba med i StoreSprint. Ni kan tänka på dessa som sorterade brevlådor med anpassade etiketter för olika typer av engångsaktiviteter, förslag och önskemål.

Exempel på kategorier:

Att göra
Förbättringsförslag
Kundönskemål
Kundbeställningar
Monteringslistor
Projekt
Personalaktiviteter

Snabbval

För att effektivisera inmatning och kommunikation kring aktiviteter så har ni möjlighet att lägga till snabbval för respektive kategori. På exempelvis Förbättringsförslag skulle det kunna vara "Prio", "Pågår", "Avvaktande" eller något annat som man snabbt och effektivt vill kunna kommunicera.

Visualisering

Aktiviteter sorteras och visualiseras baserat på avdelning och aktualitet. Deadline i närtid? Då sorteras din Aktivitet högt upp. Uppgifter klar? Status uppdateras på styrtavlor och mobila enheter, överallt, på millisekunder.

Nästa

Rutiner