6 juni 2021

Mer kraft i rutiner med sektioner och mål!

Vi ändrar på hur rutiner är uppbyggda för att enklare visualisera och jämföra arbetet i butiken. Nå mål som visas på styrtavlan och jämför avdelningar med varandra.

Nytt

Rutinsektioner

Mål!

Visualisering på styrtavlan

Leaderboard

Rutinaktivitet

Förbättringar

Admin av rutiner

Inlämning av rutiner sker automatiskt

bugg-fixar

Vi har ändrat datastrukturen för hur rutiner är uppbyggda.

Detta kräver att appen har senaste uppdateringen för att fungera! Ni som användare ska inte behöva göra någonting, men se till att ha automatiska uppdateringar aktiverat i din enhet.

Tveka inte att kontakta oss om ni stöter på några problem på vägen.help@storesprint.app.

Varför?

Rutinarbetet i butik ofta är uppdelat med samma uppgifter över olika områden. Exempelvis kan 'varutryck', 'gavlar' & 'skräp' kontrolleras över flera områden som 'kolonial' & 'hårtbröd' i samma rutin.

Nu kan man skapa sektioner och återanvända återkommande uppgifter. Vi vill öppna upp för enklare administration, nya möjlighter av analys och bättre visualisering.

Sektioner

Så nu kan man skapa en kontrollpunkt som återanvänds i sektioner. Resultatet i praktiken? Att man kan jämföra sektioner mot varandra, att vi får tydligare visualisering på våra tavlor och att det blir enklare att skapa och hålla rutiner uppdaterade - Kanon, eller hur?!

Exempelvis, återanvända 'Hål i hyllan' över flera områden/sektioner gör att vi kan få kombinerad data för hela butiken och mellan områden. Självklart kan man använda sektioner för en tydligare struktur i rutiner oavsett om punkter är återkommande!

Mål


Inte bara EM-truppen, utan även vi i butik jobbar mot mål! Bättre förståelse för hur det går med enskilda uppgifter, tydligt vad man ska arbeta mot på styrtavlan och i appen.

Har man en task som används på flera sektioner kan man ha olika mål på olika områden. I exemplet 'hål i hyllan' har områden olika mål att följa, på styrtavlan kombineras det till ett gemensamt mål för alla områden tillsammans.

Automatisk inlämning av rutiner

Nu behöver du inte längre "lämna in" rutinen när du är klar utan den sparas automatiskt och markeras som färdig när allt som behövs göras är fixat! Ett mindre klick i arbetsdagen!

Rikare "insights" på rutiner

Vi visar nu lite mer data på rutiner.

Leaderboard på vem som matar in mest datapunkter i rutiner, tid på dygnet när rutinen är som mest aktiv och vilka punkter som genererar flest avvikelser!

Vad jobbar vi mot framöver?

Nästa steg för storesprint är att förbättra styrtavlan dvs. dashboards och storecast på tvn. Bättre och fler widgets. En mer levande och interaktiv styrtavla! Enklare admin, med mer valfrihet och visualisering.

Vad vill ni se på tvn?

Resan fortsätter

Fortsätta pumpa oss med feedback och idéer, bara tillsammans kan vi bygga verktyg som verkligen gör det enklare för er i det dagliga arbetet.

Contact & Demo

Contact & Demo