Plattformen

Hur bjuder jag in användare?

Admin

Rutiner, Checklistor, Nyckeltal & Körscheman

Fyll i och skapa nyckeltal

användning

Admin

Körschema och rutiner

användning

Skapa körschema & rutiner

Admin

Skapa Checklista/Butiksvarv

Admin

StoreCast - Digitala Tavlor

Schemalägg tavlor på skärmarna

Admin

Skapa en StoreCast (Digital Styrtavla)

Admin

Koppla TV till StoreCast

Admin

Filer

Hur använder jag filer

användning

Lägg till filer

Admin

Integrationer

SoftOne

Admin