Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

21 feb. 2022

21 feb. 2022

21 feb. 2022

Välkomna Maxi Moraberg!

Välkomna Maxi Moraberg!

Välkomna Maxi Moraberg!

Mikael Johansson Rova, butikschef på ICA Maxi Moraberg kommenterar uppstarten med StoreSprint med ett ord, “Enkelt!”

Mikael Johansson Rova, butikschef på ICA Maxi Moraberg kommenterar uppstarten med StoreSprint med ett ord, “Enkelt!”

Mikael Johansson Rova, butikschef på ICA Maxi Moraberg kommenterar uppstarten med StoreSprint med ett ord, “Enkelt!”

Mikael fortsätter och lyfter flera anledningar till att man väljer att börja jobba med digital butiksdrift.

“Med digitala styrtavlan kan vi ersätta flera analoga tavlor och frigöra lagerutrymme samtidigt som nivån på visualisering och uppföljning höjs.”


Mikael syftar på att man i StoreSprint kan växla mellan flera digitala styrtavlor på en och samma skärm vilket öppnar upp möjligheter.

Som syns på bilden ovan har man valt att köra på ett upplägg med en skärm och 4 st. surfplattor, där respektive avdelning på ett tydligt och enkelt sätt får sin dagliga drift samlad. Detta gör att alla förstår vad som är gjort och vad som ska göras.

Vi applåderar ICA Maxi Moraberg som många andra nu upptäcker möjligheterna med digital butiksdrift och ser fram emot att följa deras framfart med StoreSprint framöver!

Mikael fortsätter och lyfter flera anledningar till att man väljer att börja jobba med digital butiksdrift.

“Med digitala styrtavlan kan vi ersätta flera analoga tavlor och frigöra lagerutrymme samtidigt som nivån på visualisering och uppföljning höjs.”


Mikael syftar på att man i StoreSprint kan växla mellan flera digitala styrtavlor på en och samma skärm vilket öppnar upp möjligheter.

Som syns på bilden ovan har man valt att köra på ett upplägg med en skärm och 4 st. surfplattor, där respektive avdelning på ett tydligt och enkelt sätt får sin dagliga drift samlad. Detta gör att alla förstår vad som är gjort och vad som ska göras.

Vi applåderar ICA Maxi Moraberg som många andra nu upptäcker möjligheterna med digital butiksdrift och ser fram emot att följa deras framfart med StoreSprint framöver!

Mikael fortsätter och lyfter flera anledningar till att man väljer att börja jobba med digital butiksdrift.

“Med digitala styrtavlan kan vi ersätta flera analoga tavlor och frigöra lagerutrymme samtidigt som nivån på visualisering och uppföljning höjs.”


Mikael syftar på att man i StoreSprint kan växla mellan flera digitala styrtavlor på en och samma skärm vilket öppnar upp möjligheter.

Som syns på bilden ovan har man valt att köra på ett upplägg med en skärm och 4 st. surfplattor, där respektive avdelning på ett tydligt och enkelt sätt får sin dagliga drift samlad. Detta gör att alla förstår vad som är gjort och vad som ska göras.

Vi applåderar ICA Maxi Moraberg som många andra nu upptäcker möjligheterna med digital butiksdrift och ser fram emot att följa deras framfart med StoreSprint framöver!

News

Stay updated!

Join the newsletter.

Stay updated!

Join the newsletter.

Stay updated!

Join the newsletter.

Contact & Demo

Contact & Demo