Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

23 nov. 2019

23 nov. 2019

23 nov. 2019

Analys - Digital Butiksdrift

Analys - Digital Butiksdrift

Analys - Digital Butiksdrift

Digitalisering av butiksdriften är ingen ny idé. Långsiktigt, är det en no brainer. Frågan är, vilka är de första stegen man kan ta och vilka effekter skulle de ha på driften kortsiktigt? Svaret är överväldigande positivt. Läs vidare för djupare insikt.

Digitalisering av butiksdriften är ingen ny idé. Långsiktigt, är det en no brainer. Frågan är, vilka är de första stegen man kan ta och vilka effekter skulle de ha på driften kortsiktigt? Svaret är överväldigande positivt. Läs vidare för djupare insikt.

Digitalisering av butiksdriften är ingen ny idé. Långsiktigt, är det en no brainer. Frågan är, vilka är de första stegen man kan ta och vilka effekter skulle de ha på driften kortsiktigt? Svaret är överväldigande positivt. Läs vidare för djupare insikt.

Vad är butiksdrift?

Vi börjar vår analys med att enas kring vad butiksdrift i grund och botten handlar om. Vi ser det som uppgiften att organisera ett konstant flöde av varor och kunder för att på bästa möjliga sätt upprätthålla operativa såväl som försäljningsmässiga standarder.För att åstadkomma detta genomförs varje dag tusentals uppgifter av butikspersonal inklusive kvalitetskontroller, varuplock, kundmöte, frontning, lagerhantering, admininstration och mycket mer.

Dagens situation

I de allra flesta butiker vi pratat med, ser vi ett system för att standardisera och organisera genomförandet av dessa uppgifter genom rutiner, checklistor, styrtavlor och andra verktyg. För detta används generellt sett en delvis eller helt och hållet analog verktygslåda, innefattande verktyg som Microsoft Excel, Word, papper och penna, anslagstavlor och liknande hjälpmedel. För att få ut max av dessa verktyg har man i de butiker vi analyserat arbetat efter processer och arbetssätt som bygger på LEAN-principer och som är beprövade att fungera bra. Vi ser mycket värde i dessa arbetssätt och har tagit med oss lärdomar från 100-tals chefer och medarbetare på IKEA, ICA, Rusta och Hemköp, för att nämna några exempel - i utvecklingen av vår lösning.


Lösningen

Samla butiksdriften med rutiner, checklistor, aktiviteter, styrtavlor och mycket mer i ett lättjobbat digitalt flöde. Första konceptskisser:


Om Analysen

Produktens nuvarande värde delas upp i två huvudkategorier, kvantivativa och kvalitativa. De kvantitativa värdena har uppskattatsbaserat på möten med butikschef, tidigare anställnignar på en stormarknad i Sverige, samt även vägt in erfarenheter och data från genomfördaprojekt med motsvarande kunder. De kvalitativa värdena är för komplexa för att sätta siffror på i dagsläget men det ska poängteras att en stor delav värdet av digitaliseringen ligger i just dessa kvalitativa värden.

Kvantitativa värden

De kvantitativa värdena bygger på effektivisering av medarbetares såväl som chefers arbetssituation. Genom produkten vi erbjuder kan tiden som läggs på onödiga processer minimeras och istället fokuseras på värdeskapande mot kund. Vi uppskattar att vi kan reducera en stormarknads kostnader med minst 25 000 SEK varje månad, eller i direkt sparad personaltid. Dessa besparingar har delats in i tre kategorier som redovisas i diagrammet.

Överblick och uppföljning Medarbetare såväl som chefer får en snabb, tydlig och aktuell överblick vilket leder till ökad förståelse av verksamheten och därmed större möjlighet för personal att effektivisera sitt eget arbete med planering, egna initativ och högre standard på utförandet.

Datadrivet Möjlighet att mäta hur diverse förbättringar faktiskt spelar roll i butiken öppnar för mycket effektivare förbättringsarbete.

Personal: Engagemang och trivsel Personal får tydligare uppföljning på deras arbetsinsats vilket ökar motivation och resulterar i bättre kundbemötande. Vidare så leder en moderna arbetsplats till att man som arbetsgivare är mer attraktiv för ambitiösa människor.

Frågor eller funderingar kring studien är välkomna till Fabian Haglund, VD via fabian@storesprint.app

Hoppas det var givande läsning!

Vad är butiksdrift?

Vi börjar vår analys med att enas kring vad butiksdrift i grund och botten handlar om. Vi ser det som uppgiften att organisera ett konstant flöde av varor och kunder för att på bästa möjliga sätt upprätthålla operativa såväl som försäljningsmässiga standarder.För att åstadkomma detta genomförs varje dag tusentals uppgifter av butikspersonal inklusive kvalitetskontroller, varuplock, kundmöte, frontning, lagerhantering, admininstration och mycket mer.

Dagens situation

I de allra flesta butiker vi pratat med, ser vi ett system för att standardisera och organisera genomförandet av dessa uppgifter genom rutiner, checklistor, styrtavlor och andra verktyg. För detta används generellt sett en delvis eller helt och hållet analog verktygslåda, innefattande verktyg som Microsoft Excel, Word, papper och penna, anslagstavlor och liknande hjälpmedel. För att få ut max av dessa verktyg har man i de butiker vi analyserat arbetat efter processer och arbetssätt som bygger på LEAN-principer och som är beprövade att fungera bra. Vi ser mycket värde i dessa arbetssätt och har tagit med oss lärdomar från 100-tals chefer och medarbetare på IKEA, ICA, Rusta och Hemköp, för att nämna några exempel - i utvecklingen av vår lösning.


Lösningen

Samla butiksdriften med rutiner, checklistor, aktiviteter, styrtavlor och mycket mer i ett lättjobbat digitalt flöde. Första konceptskisser:


Om Analysen

Produktens nuvarande värde delas upp i två huvudkategorier, kvantivativa och kvalitativa. De kvantitativa värdena har uppskattatsbaserat på möten med butikschef, tidigare anställnignar på en stormarknad i Sverige, samt även vägt in erfarenheter och data från genomfördaprojekt med motsvarande kunder. De kvalitativa värdena är för komplexa för att sätta siffror på i dagsläget men det ska poängteras att en stor delav värdet av digitaliseringen ligger i just dessa kvalitativa värden.

Kvantitativa värden

De kvantitativa värdena bygger på effektivisering av medarbetares såväl som chefers arbetssituation. Genom produkten vi erbjuder kan tiden som läggs på onödiga processer minimeras och istället fokuseras på värdeskapande mot kund. Vi uppskattar att vi kan reducera en stormarknads kostnader med minst 25 000 SEK varje månad, eller i direkt sparad personaltid. Dessa besparingar har delats in i tre kategorier som redovisas i diagrammet.

Överblick och uppföljning Medarbetare såväl som chefer får en snabb, tydlig och aktuell överblick vilket leder till ökad förståelse av verksamheten och därmed större möjlighet för personal att effektivisera sitt eget arbete med planering, egna initativ och högre standard på utförandet.

Datadrivet Möjlighet att mäta hur diverse förbättringar faktiskt spelar roll i butiken öppnar för mycket effektivare förbättringsarbete.

Personal: Engagemang och trivsel Personal får tydligare uppföljning på deras arbetsinsats vilket ökar motivation och resulterar i bättre kundbemötande. Vidare så leder en moderna arbetsplats till att man som arbetsgivare är mer attraktiv för ambitiösa människor.

Frågor eller funderingar kring studien är välkomna till Fabian Haglund, VD via fabian@storesprint.app

Hoppas det var givande läsning!

Vad är butiksdrift?

Vi börjar vår analys med att enas kring vad butiksdrift i grund och botten handlar om. Vi ser det som uppgiften att organisera ett konstant flöde av varor och kunder för att på bästa möjliga sätt upprätthålla operativa såväl som försäljningsmässiga standarder.För att åstadkomma detta genomförs varje dag tusentals uppgifter av butikspersonal inklusive kvalitetskontroller, varuplock, kundmöte, frontning, lagerhantering, admininstration och mycket mer.

Dagens situation

I de allra flesta butiker vi pratat med, ser vi ett system för att standardisera och organisera genomförandet av dessa uppgifter genom rutiner, checklistor, styrtavlor och andra verktyg. För detta används generellt sett en delvis eller helt och hållet analog verktygslåda, innefattande verktyg som Microsoft Excel, Word, papper och penna, anslagstavlor och liknande hjälpmedel. För att få ut max av dessa verktyg har man i de butiker vi analyserat arbetat efter processer och arbetssätt som bygger på LEAN-principer och som är beprövade att fungera bra. Vi ser mycket värde i dessa arbetssätt och har tagit med oss lärdomar från 100-tals chefer och medarbetare på IKEA, ICA, Rusta och Hemköp, för att nämna några exempel - i utvecklingen av vår lösning.


Lösningen

Samla butiksdriften med rutiner, checklistor, aktiviteter, styrtavlor och mycket mer i ett lättjobbat digitalt flöde. Första konceptskisser:


Om Analysen

Produktens nuvarande värde delas upp i två huvudkategorier, kvantivativa och kvalitativa. De kvantitativa värdena har uppskattatsbaserat på möten med butikschef, tidigare anställnignar på en stormarknad i Sverige, samt även vägt in erfarenheter och data från genomfördaprojekt med motsvarande kunder. De kvalitativa värdena är för komplexa för att sätta siffror på i dagsläget men det ska poängteras att en stor delav värdet av digitaliseringen ligger i just dessa kvalitativa värden.

Kvantitativa värden

De kvantitativa värdena bygger på effektivisering av medarbetares såväl som chefers arbetssituation. Genom produkten vi erbjuder kan tiden som läggs på onödiga processer minimeras och istället fokuseras på värdeskapande mot kund. Vi uppskattar att vi kan reducera en stormarknads kostnader med minst 25 000 SEK varje månad, eller i direkt sparad personaltid. Dessa besparingar har delats in i tre kategorier som redovisas i diagrammet.

Överblick och uppföljning Medarbetare såväl som chefer får en snabb, tydlig och aktuell överblick vilket leder till ökad förståelse av verksamheten och därmed större möjlighet för personal att effektivisera sitt eget arbete med planering, egna initativ och högre standard på utförandet.

Datadrivet Möjlighet att mäta hur diverse förbättringar faktiskt spelar roll i butiken öppnar för mycket effektivare förbättringsarbete.

Personal: Engagemang och trivsel Personal får tydligare uppföljning på deras arbetsinsats vilket ökar motivation och resulterar i bättre kundbemötande. Vidare så leder en moderna arbetsplats till att man som arbetsgivare är mer attraktiv för ambitiösa människor.

Frågor eller funderingar kring studien är välkomna till Fabian Haglund, VD via fabian@storesprint.app

Hoppas det var givande läsning!

News

Stay updated!

Join the newsletter.

Stay updated!

Join the newsletter.

Stay updated!

Join the newsletter.

Contact & Demo

Contact & Demo