Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

18 jan. 2023

18 jan. 2023

18 jan. 2023

Butiksvarvet - Grundpelare för lönsamhet och delaktighet

Butiksvarvet - Grundpelare för lönsamhet och delaktighet

Butiksvarvet - Grundpelare för lönsamhet och delaktighet

ICA Sjöstaden Butiksvarv
ICA Sjöstaden Butiksvarv
ICA Sjöstaden Butiksvarv

Butiksvarv, Rond, Checklista, Avvikelsekontroll, Helikoptervarv - kärt barn har många namn. För att skapa en kundupplevelse i världsklass och samtidigt bibehålla god lönsamhet, så är Butiksvarvet ett beprövat och framgångsrikt arbetssätt.

Butiksvarv, Rond, Checklista, Avvikelsekontroll, Helikoptervarv - kärt barn har många namn. För att skapa en kundupplevelse i världsklass och samtidigt bibehålla god lönsamhet, så är Butiksvarvet ett beprövat och framgångsrikt arbetssätt.

Butiksvarv, Rond, Checklista, Avvikelsekontroll, Helikoptervarv - kärt barn har många namn. För att skapa en kundupplevelse i världsklass och samtidigt bibehålla god lönsamhet, så är Butiksvarvet ett beprövat och framgångsrikt arbetssätt.

Vi har mängder med goda exempel på butiker som framgångsrikt jobbar med Butiksvarvet i StoreSprint och ser direkta effekter på effektivitet, engagemang och försäljning i butiken. Idag får vi följa med till ICA Supermarket Sjöstaden i Stockholm för att lära oss mer om hur de jobbar med verktyget:

I dessa tider är det extra viktigt att vi varje krona vi investerar ger resultat, och där kommer StoreSprint in som en kostnadseffektiv investering. Om investeringen säger Thomas såhär: 

“Beloppet vi betalar för StoreSprint varje månad, jämför det med vad det kostar att inte ha en ordentligt påfylld gavel, fel skyltning eller i värsta fall en missad egenkontroll som kan skada vårt varumärke. Vi ser det som en investering som verkligen lönar sig.”


96% av de butiker som kör StoreSprint jobbar med butiksvarvet varje dag och säger att det hjälper dom skapa en mer säljande butik. Vi förstår varför när vi analyserar datan: 

 • 80% av alla rapporterade avvikelser blir åtgärdade samma dag

 • 97% åtgärdade inom 42 timmar

Att jobba systematiskt med uppföljning av avvikelser och förbättringar har många fördelar men man kan koka ner det till följande tre saker:

 • Effektivitet & Engagemang
  Vi vill involvera hela personalstyrkan för att få butiken säljklar så snabbt som möjligt. Med StoreSprint fördelas avvikelser i realtid direkt till ansvarig avdelning samtidigt som aktuella avvikelser kommer upp direkt på styrtavlan. Alla kan på ett enkelt sätt vara mer delaktiga i att göra butiken säljklar.

 • Visualisering & Samsyn
  Att jobba med bilder för att visualisera såväl goda exempel som avvikelser som behöver åtgärdas, är helt avgörande för att skapa en gemensam bild av hur butiken ska se ut när den är säljklar. Kvalitén ute i butiken går upp och försäljningen följer därefter.

 • Kontinuerliga förbättringar
  En viktig del av butiksvarvet är att identifiera återkommande avvikelser så att vi, istället för att sätta plåster på såren, kan genomföra förbättringar som proaktivt eliminerar dessa avvikelser. StoreSprint sammanställer historik och snygg statistik på detta så att ni slipper bläddra i massa papper.

Framgångsfaktorer

För att få ut maximalt av arbetssätet så vill Thomas lyfta fram tre steg till framgång med Butiksvarvet.

 1. Syfte
  Etablera förståelse för syftet med arbetssättet och få med dig så många som möjligt på tåget.

 2. Verktyg
  Tillhandahåll bra verktyg som tydliggör vad som ska göras varje dag, så att det blir lätt att göra rätt. StoreSprint är ett utmärkt sådant.

 3. Uppföljning
  Följ upp arbetet så att det utvecklas och blir bättre över tid.

Stort tack säger vi till Thomas och ICA Supermarket Sjöstaden som delar med sig av sin kunskap.


Vill ni också se direkta effekter på effektivitet, engagemang och försäljning i butiken? Kontakta oss för en demo så går vi igenom verktyget tillsammans.

Vi har mängder med goda exempel på butiker som framgångsrikt jobbar med Butiksvarvet i StoreSprint och ser direkta effekter på effektivitet, engagemang och försäljning i butiken. Idag får vi följa med till ICA Supermarket Sjöstaden i Stockholm för att lära oss mer om hur de jobbar med verktyget:

I dessa tider är det extra viktigt att vi varje krona vi investerar ger resultat, och där kommer StoreSprint in som en kostnadseffektiv investering. Om investeringen säger Thomas såhär: 

“Beloppet vi betalar för StoreSprint varje månad, jämför det med vad det kostar att inte ha en ordentligt påfylld gavel, fel skyltning eller i värsta fall en missad egenkontroll som kan skada vårt varumärke. Vi ser det som en investering som verkligen lönar sig.”


96% av de butiker som kör StoreSprint jobbar med butiksvarvet varje dag och säger att det hjälper dom skapa en mer säljande butik. Vi förstår varför när vi analyserar datan: 

 • 80% av alla rapporterade avvikelser blir åtgärdade samma dag

 • 97% åtgärdade inom 42 timmar

Att jobba systematiskt med uppföljning av avvikelser och förbättringar har många fördelar men man kan koka ner det till följande tre saker:

 • Effektivitet & Engagemang
  Vi vill involvera hela personalstyrkan för att få butiken säljklar så snabbt som möjligt. Med StoreSprint fördelas avvikelser i realtid direkt till ansvarig avdelning samtidigt som aktuella avvikelser kommer upp direkt på styrtavlan. Alla kan på ett enkelt sätt vara mer delaktiga i att göra butiken säljklar.

 • Visualisering & Samsyn
  Att jobba med bilder för att visualisera såväl goda exempel som avvikelser som behöver åtgärdas, är helt avgörande för att skapa en gemensam bild av hur butiken ska se ut när den är säljklar. Kvalitén ute i butiken går upp och försäljningen följer därefter.

 • Kontinuerliga förbättringar
  En viktig del av butiksvarvet är att identifiera återkommande avvikelser så att vi, istället för att sätta plåster på såren, kan genomföra förbättringar som proaktivt eliminerar dessa avvikelser. StoreSprint sammanställer historik och snygg statistik på detta så att ni slipper bläddra i massa papper.

Framgångsfaktorer

För att få ut maximalt av arbetssätet så vill Thomas lyfta fram tre steg till framgång med Butiksvarvet.

 1. Syfte
  Etablera förståelse för syftet med arbetssättet och få med dig så många som möjligt på tåget.

 2. Verktyg
  Tillhandahåll bra verktyg som tydliggör vad som ska göras varje dag, så att det blir lätt att göra rätt. StoreSprint är ett utmärkt sådant.

 3. Uppföljning
  Följ upp arbetet så att det utvecklas och blir bättre över tid.

Stort tack säger vi till Thomas och ICA Supermarket Sjöstaden som delar med sig av sin kunskap.


Vill ni också se direkta effekter på effektivitet, engagemang och försäljning i butiken? Kontakta oss för en demo så går vi igenom verktyget tillsammans.

Vi har mängder med goda exempel på butiker som framgångsrikt jobbar med Butiksvarvet i StoreSprint och ser direkta effekter på effektivitet, engagemang och försäljning i butiken. Idag får vi följa med till ICA Supermarket Sjöstaden i Stockholm för att lära oss mer om hur de jobbar med verktyget:

I dessa tider är det extra viktigt att vi varje krona vi investerar ger resultat, och där kommer StoreSprint in som en kostnadseffektiv investering. Om investeringen säger Thomas såhär: 

“Beloppet vi betalar för StoreSprint varje månad, jämför det med vad det kostar att inte ha en ordentligt påfylld gavel, fel skyltning eller i värsta fall en missad egenkontroll som kan skada vårt varumärke. Vi ser det som en investering som verkligen lönar sig.”


96% av de butiker som kör StoreSprint jobbar med butiksvarvet varje dag och säger att det hjälper dom skapa en mer säljande butik. Vi förstår varför när vi analyserar datan: 

 • 80% av alla rapporterade avvikelser blir åtgärdade samma dag

 • 97% åtgärdade inom 42 timmar

Att jobba systematiskt med uppföljning av avvikelser och förbättringar har många fördelar men man kan koka ner det till följande tre saker:

 • Effektivitet & Engagemang
  Vi vill involvera hela personalstyrkan för att få butiken säljklar så snabbt som möjligt. Med StoreSprint fördelas avvikelser i realtid direkt till ansvarig avdelning samtidigt som aktuella avvikelser kommer upp direkt på styrtavlan. Alla kan på ett enkelt sätt vara mer delaktiga i att göra butiken säljklar.

 • Visualisering & Samsyn
  Att jobba med bilder för att visualisera såväl goda exempel som avvikelser som behöver åtgärdas, är helt avgörande för att skapa en gemensam bild av hur butiken ska se ut när den är säljklar. Kvalitén ute i butiken går upp och försäljningen följer därefter.

 • Kontinuerliga förbättringar
  En viktig del av butiksvarvet är att identifiera återkommande avvikelser så att vi, istället för att sätta plåster på såren, kan genomföra förbättringar som proaktivt eliminerar dessa avvikelser. StoreSprint sammanställer historik och snygg statistik på detta så att ni slipper bläddra i massa papper.

Framgångsfaktorer

För att få ut maximalt av arbetssätet så vill Thomas lyfta fram tre steg till framgång med Butiksvarvet.

 1. Syfte
  Etablera förståelse för syftet med arbetssättet och få med dig så många som möjligt på tåget.

 2. Verktyg
  Tillhandahåll bra verktyg som tydliggör vad som ska göras varje dag, så att det blir lätt att göra rätt. StoreSprint är ett utmärkt sådant.

 3. Uppföljning
  Följ upp arbetet så att det utvecklas och blir bättre över tid.

Stort tack säger vi till Thomas och ICA Supermarket Sjöstaden som delar med sig av sin kunskap.


Vill ni också se direkta effekter på effektivitet, engagemang och försäljning i butiken? Kontakta oss för en demo så går vi igenom verktyget tillsammans.

News

Stay updated!

Join the newsletter.

Stay updated!

Join the newsletter.

Stay updated!

Join the newsletter.

Contact & Demo

Contact & Demo